Báo Giá Nhanh 0933 324 786
0933 324 786 Gửi Báo Giá
DANA FORD BÌNH ĐỊNH

73 Tây Sơn,TP.Quy Nhơn

TVBH: Nguyễn Văn Hoan

Dòng xe:
Chọn nơi:

Vui lòng chọn dòng xe và nơi đăng ký để dự toán chi phí.

Giá (VNĐ) :
Phí trước bạ :
Phí đăng ký :
Bảo hiểm Vật Chất : (1.5%)
Phí đường bộ : 2.160.000
Đăng Kiểm : 340.000
Dịch Vụ Đăng Ký : 1.000.000
Bảo Hiểm Bắt Buộc : 1.026.000
Tổng dự toán :
Close Menu
báo giá nhanh

Dòng Xe